Frequently Asked Question

Jetpack werkt niet achter proxy
Last Updated 8 years ago

In de wp-config.php kunt u de volgende regel neerzetten ( NA de <?php op een eigen regel )

define( 'JETPACK_CLIENT__HTTPS', 'NEVER' );

Please Wait!

Please wait... it will take a second!